Waarom rekenen we niet met het te bereiken pensioen in de senioren verhuisregeling?

Senioren

We gaan uit van het inkomen na pensionering dat zeker is. Het te bereiken pensioen houdt rekening met opbouw in de periode tussen het bindend aanbod en datum AOW. Deze toekomstige opbouw van het pensioen is niet gegarandeerd (bijvoorbeeld door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid). De opbouw van de AOW gaat echter wel door en is niet afhankelijk van het wel of niet werkzaam zijn. Daarom mag er wel worden gerekend met de volledige te bereiken AOW.