Moet je de opgebouwde waarde in mindering brengen voor bepalen werkelijke last bij de senioren verhuisregeling (salderen)?

Senioren

Nee, er wordt gekeken naar de rente die over de lening betaald wordt plus de inleg.