Hoe moet ik bij de seniorenverhuisregeling omgaan met leeftijdsverschillen tussen partners, op welke wijze dient er dan getoetst te worden?

Senioren
  • Situatie 1, beiden aanvragers hebben al AOW op datum van bindend aanbod: Werkelijke lastentoets op daadwerkelijk pensioeninkomen van beiden.
  • Situatie 2: Oudste partner heeft al AOW, de jongste partner nog niet: direct Werkelijke lastentoets, inkomen oudste op basis van AOW + werkelijk pensioen, inkomen jongste: totdat deze de AOW leeftijd bereikt op basis van regulier inkomen, vanaf moment dat jongste met AOW gaat op basis van AOW + reeds opgebouwd pensioen.
  • Situatie 3: beiden nog niet met AOW: reguliere annuïtaire toets tot oudste AOW leeftijd, vanaf dat moment Werkelijke lastentoets met voor beiden AOW + reeds opgebouwd pensioen (en voor de jongste het reguliere inkomen in de periode dat de oudste met AOW is en de jongste nog niet).