Met ingang van 2014 is het mogelijk een restschuld onder NHG mee te financieren. Zijn geldverstrekkers verplicht hieraan mee te werken?

Restschuldfinanciering

Nee, geldverstrekker zijn niet verplicht hieraan mee te werken. De mogelijkheid om een restschuld te financieren is genomen om bij zowel huiseigenaren als geldverstrekkers de drempel voor restschuldfinanciering te verlagen. NHG schept daarbij de randvoorwaarden, waaronder restschuldfinanciering met NHG mogelijk is. Geldverstrekkers bepalen hun eigen productaanbod. NHG kan de geldverstrekkers niet opdragen restschuldfinancieringen te verstrekken.