Wat wordt de kostengrens voor 2023?

Product & Proces

De kostengrens voor 2023 is nog niet bekend.
De methodiek die voor de kostengrens in 2023 zal worden toegepast, is de definitieve methodiek die NHG wil gaan hanteren. Tussen 2021 en 2023 gaan we de huidige toegepaste methodiek evalueren en op basis hiervan de methodiek voor de periode na 2023 vaststellen.