Wat is brondata?

Product & Proces

Brondata zijn gegevens die rechtstreeks ontsloten worden uit de plek waar de originele informatie is opgeslagen, zonder dat deze informatie verder verwerkt hoeft te worden. Met toestemming van de consument kunnen consumentendataleveranciers, zoals bijvoorbeeld Ockto en iWize, de benodigde gegevens voor een hypotheek rechtstreeks uit de bron halen.
Voorbeelden van beschikbare bronnen zijn mijnoverheid.nl, mijnuwv.nl en mijnpensioenoverzicht.nl. Als de consument bijvoorbeeld al een hypothecaire lening heeft bij de geldverstrekker, dan kan de informatie over de lening als brondata worden gezien. De geldverstrekker hoeft om de data uit haar eigen systemen te gebruiken geen gebruik te maken van een consumentendataleverancier.