Wat betekent de kostengrensmethodiek voor starters en andere kwetsbare groepen?

Product & Proces
De huidige NHG-kostengrens is voor de meeste starters op de koopwoningmarkt hoog genoeg. Alleen in regio’s waar huizenprijzen zeer hoog zijn, is het lastig om een geschikte woning te financieren met NHG.  
De nieuwe kostengrens methodiek leidt ertoe dat de mogelijkheden bij stijgende huizenprijzen iets verder afnemen. Tegelijkertijd kunnen bij verminderd stijgende of juist dalende huizenprijzen juist relatief veel woningaankopen gefinancierd worden met een lening met NHG. Dit laatste kan echter - na een lange periode van zeer sterk stijgende huizenprijzen, zoals we nu kennen – bij een geleidelijke transitie naar lagere prijsstijgingen of zelfs dalingen wel enkele jaren duren. Dit stimuleert mogelijk de doorstroming en de werking van de koopwoningmarkt.  
Met de lage rente en positieve macro-economische cijfers blijft de vraag naar woningen voorlopig hoog. Naar verwachting blijven de woningprijzen hierdoor stijgen. We blijven benadrukken dat het creëren van extra woningen daarmee nog belangrijker wordt.