Wat als de koopsom inclusief roerende zaken meer bedraagt dan de kostengrens?

Product & Proces

NHG gaat bij het beoordelen van de koopsom uit van de koopprijs exclusief de roerende zaken. Indien de geldverstrekker het bedrag dat voor de roerende zaken betaald wordt als realistisch beoordeelt, dan is NHG mogelijk. Zo niet, dan kan de kostengrens worden overschreden en is NHG wellicht niet mogelijk