Waarom is de NHG-grens niet gestegen met de prijzen in de woningmarkt?

Product & Proces

Om bij te dragen aan een gezondere woningmarkt en prijsontwikkelingen niet te versterken, pasten we begin 2021 een nieuwe NHG-grens methodiek toe.

Met de methodiek nemen wij de gemiddelde woningwaarde van de afgelopen 27 maanden, met een correctie van +5% om de woningwaardestijging van het komende jaar iets te compenseren. Daardoor groeit de NHG-grens met de markt mee zonder dat NHG de trend zet.

De NHG-grens neemt in 2024 toe tot € 435.000 euro, een stijging van € 30.000 ten opzichte van de huidige grens van € 405.000. Voor mensen die de woning willen verduurzamen is extra leenruimte beschikbaar. Met Energie Besparende Voorzieningen wordt de NHG-grens in 2024 € 461.100. De gemiddelde woningwaarde in Nederland was € 422.000 in 2023 (CBS). De NHG-grens van 2024 ligt daar dus iets boven.