Vroeger kon je oversluiten zonder te toetsen op inkomen en onderpand. Is dit nog steeds mogelijk?

Product & Proces

Dit kan nog steeds en is opgenomen in Norm 3.1.
Oversluiten zonder toets op inkomen en onderpand kan dan zolang de nieuwe hoofdsom niet hoger is dan de som van de af te lossen lening met NHG en de bijkomende kosten. De looptijd van de lopende lening met NHG mag niet worden verlengd.