Staat NHG het gebruik van brondata toe?

Product & Proces

NHG staat het gebruik van brondata toe. Let op; nog niet iedere geldverstrekker werkt met brondata. Ook zijn nog niet alle documenten door brondata te vervangen. Informeer daarom bij de geldverstrekker of de geldverstrekker met brondata werkt en welke bronnen in welke situatie worden geaccepteerd. NHG volgt op het gebied van brondata het beleid van de geldverstrekker, zolang aan Artikel A.8.4 uit de Voorwaarden en normen wordt voldaan.