Op welke termijn kan ik een reactie van NHG verwachten als ik een beroep op de hardheidsclausule heb ingediend?

Product & Proces
We streven ernaar om verzoeken binnen 5 werkdagen van een terugkoppeling te voorzien.