Mag ik gezien de ontwikkelingen rondom brondata het UWV-verzekeringsbericht gebruiken in plaats van jaaropgaves?

Product & Proces
Het UWV-verzekeringsbericht kan voor NHG-aanvragen gebruikt worden in combinatie met Inkomensbepaling Loondienst (IBL). Er is pas sprake van brondata indien het IBL-inkomen via een consumentendataleverancier wordt vastgesteld. Enkel het UWV-verzekeringsbericht als pdf wordt door NHG niet gezien als brondata. 
NHG heeft nog geen besluit genomen over het toestaan van het UWV-verzekeringsbericht in andere situaties.