Wordt de Inkomensbepaling Loondienst door alle geldverstrekkers gebruikt?

Inkomensbepaling loondienst

Alle geldverstrekkers mogen de Inkomensbepaling Loondienst gebruiken. Het is aan een geldverstrekker zelf om te bepalen of ze deze methode toestaan. Voor een actueel overzicht van de deelnemende geldverstrekkers zie: Inkomensbepaling loondienst hdn - Diensten