Waarom is de laatste loonstrook (van de afgelopen 3 maanden)verplicht?

Inkomensbepaling loondienst

De adviseur/geldverstrekker moet de pensioenpremie die door de werkgever wordt ingehouden op het brutoloon invullen in de rekentool, om het inkomen te kunnen berekenen. Die informatie staat niet in het UWV verzekeringsbericht, maar wel op de loonstrook. Daarnaast wordt de loonstrook gebruikt voor controle op eventuele loonbeslag, uitdiensttreding en/of onderhandse lening(en).