Waar is de Inkomensbepaling Loondienst op gebaseerd?

Inkomensbepaling loondienst

De Inkomensbepaling Loondienst is gebaseerd op het SV-loon. SV staat voor Sociale Verzekeringsloon. Dit SV-loon wordt op een aantal punten gecorrigeerd om te komen tot het inkomen. Zo wordt bijvoorbeeld een auto van de zaak in mindering gebracht en de door de aanvrager te betalen pensioenpremie bij het SV-loon opgeteld.