Tellen alle inkomensbestanddelen mee bij de Inkomensbepaling Loondienst?

Inkomensbepaling loondienst

In de Inkomensbepaling Loondienst wordt geen onderscheid gemaakt tussen de   looncomponenten. Alle inkomensbestanddelen die vatbaar zijn voor de SocialeVerzekeringspremies tellen mee in het Inkomensbepaling Loondienst.