Staat er in het UWV verzekeringsbericht of de consument een vaste aanstelling heeft?

Inkomensbepaling loondienst

Niet altijd. In sommige gevallen staat de contractvorm op het UWV verzekeringsbericht. Deze wordt gebruikt om vast te stellen of een werknemer een dienstverband voor onbepaalde tijd heeft.   

Als de contractvorm nog niet op het UWV verzekeringsbericht staat, wordt op basis van het aantal maanden dienstverband bij één en dezelfde werkgever vastgesteld of er sprake is van een vast dienstverband.