Klopt het dat het SV-loon doorgaans lager is dan het werkelijke totale bruto inkomen?

Inkomensbepaling loondienst

Dat klopt, daarom moet o.a. de pensioenafdracht opgegeven worden. De rekentool rekent het inkomen dan terug naar een bruto inkomen dat de geldgevers kunnen hanteren.