Kan de Inkomensbepaling Loondienst in alle gevallen worden gebruikt (ipv een werkgeversverklaring)?

NHG

Nee, niet in alle gevallen.  De Inkomensbepaling Loondienst is voor het merendeel van aanvragen geschikt, maar niet:

  • als de aanvrager korter dan 3 maanden in loondienst is.

 

De Inkomensbepaling Loondienst is ook minder geschikt voor starters op de arbeidsmarkt. Daar zijn twee belangrijke oorzaken voor: 

  • het inkomen wordt vastgesteld op basis van historische data. Heeft een starter niet voldoende maanden inkomen gegenereerd, dan zal het inkomen lager zijn dan bij de werkgeversverklaring.  
  • doordat bij de Inkomensbepaling Loondienst wordt gemiddeld over een langere periode worden recente inkomensstijgingen beperkt meegenomen.

 

Daarnaast zijn er situaties waarbij de Inkomensbepaling wel kan worden gebruikt, maar waarbij het inkomen aan de lage kant wordt vastgesteld. Dat kan voorkomen als er sprake is (geweest) van grote loonstijgingen, weinig loonhistorie, expats of bijzondere dienstverbanden.

 

In andere gevallen kan de Inkomensbepaling een te ruim inkomen genereren, bijvoorbeeld als er sprake is van loon in natura of een tussentijdse demotie van een werknemer. In die gevallen is een werkgeversverklaring nodig.