Is het gebruik van de Inkomensbepaling Loondienst verplicht?

Inkomensbepaling loondienst

Nee, ook de werkgeversverklaring mag nog steeds worden gebruikt. Bij twee aanvragers kan er zelfs per aanvrager gekozen worden voor de Inkomensbepaling Loondienst of de werkgeversverklaring.   De Inkomensbepaling Loondienst is niet verplicht omdat deze (nog) niet voor alle aanvragers in loondienst geschikt is.