Is de aard van het dienstverband nog van belang bij de Inkomensbepaling Loondienst?

Inkomensbepaling loondienst

De contractvorm op het UWV verzekeringsbericht wordt gebruikt om vast te stellen of een werknemer een dienstverband voor onbepaalde tijd heeft. 

Als de contractvorm nog niet op het UWV verzekeringsbericht staat, wordt op basis van het aantal maanden dienstverband bij één en dezelfde werkgever vastgesteld of er sprake is van een vast dienstverband. 
Dankzij het feit dat op het UWV verzekeringsbericht de contractvorm per werkgever staat vermeld, voeren we voortaan de berekeningen op werkgeversniveau uit. Dit zorgt voor een nog beter aansluitend toetsinkomen. Met name voor bijvoorbeeld mensen met een vast dienstverband, die er af en toe een bij- of vrijwilligerswerk naast hebben.