Het inkomen op mijn werkgeversverklaring wijkt af van het inkomen uit de Inkomensbepaling Loondienst. Hoe kan dat?

Inkomensbepaling loondienst

Het zijn twee heel verschillende methodes om tot een toetsinkomen te komen. De werkgeversverklaring is een momentopname. Inkomensbestanddelen die niet vast en bestendig zijn kunnen eenvoudig onderscheiden en gefilterd worden. Op basis van de inkomensbestanddelen die overblijven wordt het inkomen berekend.  

De Inkomensbepaling Loondienst gebruikt de historische UWV-gegevens (SV-loon) als basis, waarmee over een langere periode het inkomen wordt berekend. De uitkomsten van deze twee berekeningsmethoden kunnen dus van elkaar afwijken.