Kan je inkomen genoten uit een buitenlandse valuta meenemen als toetsinkomen onder NHG?

Inkomen

NHG kan alleen worden verstrekt op een lening die gedurende de gehele looptijd van de lening in euro’s is. Wel is het toegestaan - als dat passend en verantwoord is - om te toetsen op basis van een inkomen in een vreemde valuta. De geldverstrekker dient zo nodig maatregelen te treffen om het valutarisico waaraan de consument blootstaat te beperken. Niet toegestaan voor NHG is om de lening gedurende de looptijd om te zetten in een andere valuta dan euro’s.