De werkgever vult bij de intentieverklaring : 'Ja, voor bepaalde tijd voor een duur van minimaal 12 maanden'. Moet er dan worden uitgegaan van het gemiddelde van de afgelopen 3 jaren of kan er worden uitgegaan van het inkomen op de werkgeversverklaring?

Inkomen

Dan kan je uitgaan van het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar, je kan gebruik maken van de Inkomensbepaling loondienst of de Arbeidsmarktscan. In dit geval kan het inkomen op de werkgeversverklaring op grond van Norm 6.1.5 slechts voor bepaalde tijd worden meegenomen in de toetsing en dus niet voor de volledige looptijd van de lening.