Wanneer mag ik onder NHG box 3 financieren?

Financieringsdoel

Een hypotheek met NHG is niet mogelijk voor consumptieve bestedingsdoelen die leiden tot een box 3 lening. Evenmin is het mogelijk om consumptieve leningen, welke niet aan de woning besteed zijn en daardoor fiscaal in box 3 vallen, onder NHG te (her)financieren.


Desondanks is een hypotheek met NHG in bepaalde situaties mogelijk, ook als de lening of een deel daarvan in box 3 valt. Enkele voorbeelden:

  • Een bestaande hypotheek waarvan een gedeelte in box 3 valt, kan naar NHG worden overgesloten;
  • Wanneer de eigenwoningreserve bij verkoop van een onderpand geheel of gedeeltelijk niet wordt ingebracht en dit tot een box 3 deel leidt in de NHG hypotheek;
  • Wanneer er voor de herfinanciering van de NHG lening kosten gemaakt worden (zoals boete), dan kan hiervan een gedeelte in box 3 gefinancierd worden.

Wel dient het box 3 gedeelte als niet-aftrekbaar leningdeel getoetst te worden en dient er tenminste annuïtair afgelost te worden.