Moet een erfpachtcanon in de toets worden meegenomen als verplichting?

Erfpacht- en kortingsconstructies

Ja, zie hiervoor norm 7.1.3. In norm 7.1.7 en 7.1.8 staan de voorwaarden voor de toetsing van een oplopende of geïndexeerde canon.