Speelt de NHG-grens van NHG ook een rol bij het kunnen aangaan van de Stimuleringslening kleine VvE met NHG?

NHG borg kleine VvE

Nee, de NHG-grens NHG speelt geen rol. Deze lening is voor alle kleine VvE’s (7 of minder appartementen) beschikbaar in gemeentes die deelnemen.