Hoeveel mag de VvE maximaal lenen met de Stimuleringslening kleine VvE?

NHG borg kleine VvE

Per appartement mag er maximaal € 25.000 geleend worden. Stel, de VvE bestaat uit 7 leden. De VvE kan dan een lening aangaan voor maximaal € 175.000.