Welke definitie voor herstel uit wanbetaling wordt gehanteerd?

Betaling verwacht verlies
Er zijn 90 dagen verstreken gedurende welke er geen sprake is van een wanbetaling. Een geldverstrekker die onderworpen is aan prudentiële eisen kan een andere definitie van herstel uit wanbetaling hanteren indien een andere definitie noodzakelijk is om aan die eisen te voldoen.

In deel B van de Voorwaarden en normen staan alle regels voor de Betaling verwachte verlies.