Welke definitie van wanbetaling wordt gehanteerd?

Betaling verwacht verlies
Wanbetaling: Het meer dan 90 dagen door de geldnemer aan de geldverstrekker niet-betalen van een aanzienlijke verplichting uit hoofde van de lening. Een aanzienlijke verplichting is het meerdere van €100 en 1% van de totale verplichting onder de lening.