Wat is het voordeel van de betaling verwachte verlies voor de geldverstrekker en heeft dit gevolgen voor de klant?

Betaling verwacht verlies
De geldverstrekker kan hierdoor direct over geld beschikken. De klant merkt niets van de wijziging. De betaling verwachte verlies is geen betaling onder een borgtocht in de zin van artikel 7:850 BW. NHG subrogeert ter zake van deze betaling dus niet in de rechten van de geldverstrekker jegens de klant. (Pas) op het moment dat na verkoop (al dan niet geheel of gedeeltelijk door verrekening) wordt betaald onder de borgtocht vindt subrogatie plaats.