Wanneer moet ter kennis worden gegeven of wel of geen gebruik wordt gemaakt van het recht op een betaling verwachte verlies?

Betaling verwacht verlies
De geldverstrekker kan op ieder moment, per dossier, kiezen om wél of geen gebruik te maken van deze mogelijkheid.