In welke gevallen moet de betaling verwachte verlies worden terugbetaald?

Betaling verwacht verlies

Een betaling verwachte verlies moet worden terugbetaald indien er bijvoorbeeld sprake is van herstel uit wanbetaling, er na verkoop geen sprake is van een verlies, de lening algeheel is afgelost, de lening wordt overgesloten of als de lening of de vordering op de geldnemer uit hoofde van de lening wordt overgedragen.

Een betaling verwachte verlies wordt verrekend met een betaling van het verlies na verkoop onder de borgtocht.