Welke Inkomensverklaring Ondernemer is nodig in beheer?

ondernemers

Het komt steeds vaker voor dat een ondernemer in beheer een IKV (Inkomensverklaring) moet laten opstellen door een rekenexpert. Het is van belang dat bij het aanvragen van deze IKV expliciet moet worden aangegeven dat deze verklaring betrekking heeft op een beheerdossier. De rekenexpert kan in het beheerproces altijd afstemmen met NHG, afdeling Operations.
De rekenexpert beoordeelt of de onderneming een solide organisatie is en zal een toetsinkomen vaststellen waarmee gekeken kan worden of woningbehoud kan worden gerealiseerd. Een aantal geldverstrekkers kan zelf een Inkomensverklaring Ondernemer opstellen.