Mag ik bij een beheersituatie een werkgeversverklaring van een flexwerker hanteren om het toetsinkomen te bepalen?

beheer

Indien er sprake is van een inkomen uit een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan wordt dit inkomen als toetsinkomen gehanteerd. Dit geldt ook bij een inkomen uit een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, mits er een intentieverklaring (verklaring conform Norm 6.1.4) is. In beide gevallen wordt dan het inkomen aangetoond met een werkgeversverklaring tezamen met een salarisstrook.  

Indien er sprake is van een inkomen uit een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder intentieverklaring, dan kan dit inkomen toch als toetsinkomen worden gehanteerd tenzij er sprake is van een van de volgende voorwaarden: 

  1. De werkgever geeft op de werkgeversverklaring aan, dat hij of zij voornemens is om het dienstverband te beëindigen, of  
  1. De werkgeversverklaring zegt dat de resterende looptijd van de arbeidsovereenkomst minder dan twee maanden is. 

In beide situaties zal het inkomen op de werkgeversverklaring niet worden gehanteerd.  

De werkgeversverklaring wordt dan alleen gebruikt om aan te tonen dat er op het moment van toetsing sprake van een arbeidsinkomen is. Als toetsinkomen wordt dan gehanteerd: het gemiddelde jaarinkomen van de afgelopen drie kalenderjaren, niet hoger dan het laatste jaar. Het jaarinkomen is het arbeidsinkomen plus inkomen uit loonvervangende uitkeringen.