Wie kan er gebruikmaken van de Arbeidsmarktscan?

Arbeidsmarktscan

Een consument met een flexibele arbeidsrelatie, die in de laatste 14 maanden minimaal 12 maanden arbeidshistorie heeft kan gebruik maken van de Arbeidsmarktscan. 

Onder een flexibele arbeidsrelatie valt seizoenswerk, oproep- of invalwerk en een tijdelijk dienstverband zonder intentieverklaring. Uitzendkrachten vallen niet binnen de doelgroep van de Arbeidsmarktscan. Deze groep kan gebruikmaken van de Perspectiefverklaring of het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar.