Wat als het bedrag op de werkgeversverklaring lager is dan de verdiencapaciteit op de Arbeidsmarktscan?

Arbeidsmarktscan

Het toetsinkomen is het laagste van het huidige inkomen en de verdiencapaciteit die op de Arbeidsmarktscan vermeld staat.