Wanneer kan je in plaats van 3 jaars-gemiddelde de Arbeidsmarktscan gebruiken?

Arbeidsmarktscan

Voorbeelden: 
- Een flexwerker kan met het 3-jaarsgemiddelde niet uit de voeten. Het 1e jaar is er sprake van een laag inkomen, waardoor het gemiddelde te laag uitkomt. De verdiencapaciteit in de Arbeidsmarktscan en het huidige inkomen is hoger.
- Een persoon die 1 of 2 jaar een lager parttime percentage heeft gewerkt en nu meer is gaan werken. 
- Iemand die een andere baan heeft geaccepteerd vanwege loonsverhoging of recent een mooie promotie heeft gemaakt maar nog geen vast contract of een intentieverklaring heeft.
In deze gevallen accepteren we dat de Arbeidsmarktscan wordt gebruikt.