Mogen beide aanvragers (flexwerkers) het toetsinkomen laten bepalen met de Arbeidsmarktscan?

Arbeidsmarktscan

Bij twee aanvragers met inkomen uit flexwerk, kan voor beide aanvragers het toetsinkomen bepaald worden op basis van de Arbeidsmarktscan.