Mag een flexwerker die langer dan drie jaar in dienst is ook gebruik maken van de Arbeidsmarktscan?

Arbeidsmarktscan

Ja, een flexwerker die langer dan drie jaar in dienst is mag ook vragen om het toetsinkomen te laten bepalen op basis van de Arbeidsmarktscan. Als de Arbeidsmarktscan positief is, wordt voor NHG uitgegaan van het huidige inkomen tot maximaal de verdiencapaciteit.