Hoe wordt het toetsinkomen berekend bij gebruik van de Arbeidsmarktscan?

Arbeidsmarktscan

De geldverstrekker vergelijkt het actuele inkomen met de verdiencapaciteit op de Arbeidsmarktscan. Als toetsinkomen geldt de laagste van de twee. Het toetsinkomen mag voor de hele looptijd worden meegenomen, met inachtneming van een verwachte inkomensmindering als gevolg van naderend pensioen. Zie Norm 6.7 V&N.

o  Het huidige inkomen wordt vastgesteld op basis van de werkgeversverklaring en loonstrook. Voor de geldigheid en bestendigheid van looncomponenten gelden de reguliere eisen.

o  Wanneer het aantal werkzame uren per week op de Arbeidsmarktscan niet overeenkomt met het aantal werkzame uren op de loonstrook, is de loonstrook leidend.