Hoe werkt de Arbeidsmarktscan als er sprake is van meer dan een dienstverband?

Arbeidsmarktscan

In het geval van meerdere banen met een flexibel dienstverband, kiest de klant het dienstverband met de meeste uren of het hoogste inkomen. Zijn beide dienstverbanden gelijkwaardig aan elkaar, dan kan het dienstverband gekozen worden met de beste kansen op de arbeidsmarkt. De Arbeidsmarktscan hoeft dus maar voor één dienstverband ingevuld te worden.  
Wanneer er sprake is van meerdere opleidingen, telt de hoogst genoten opleiding mee voor de Arbeidsmarktscan score. De gewerkte uren mogen bij elkaar worden opgeteld. Het totaal aantal gewerkte uren mag niet meer bedragen dan 48 uur. Voor het bepalen van het huidige inkomen (zoals uit de werkgeversverklaring blijkt), mogen beiden inkomens bij elkaar worden opgeteld. 

In bovenstaand voorbeeld wordt de Arbeidsmarktscan ingevuld voor baan A. 
Stel de verdiencapaciteit is € 16.000,-. Dan is het toets inkomen met Arbeidsmarktscan: 
€ 14.000,- > de laagste van de twee.