Geldt de Arbeidsmarktscan ook voor een consument in loondienst zonder een intentieverklaring?

Arbeidsmarktscan

Ja, deze doelgroep kan gebruikmaken van de Arbeidsmarktscan.