English flagEnglish Summary

  DISCLAIMER

  Deze website en de nieuwsbrieven van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen aan de informatie op de website en in de nieuwsbrieven geen rechten worden ontleend. De stichting sluit iedere aansprakelijkheid uit van de gevolgen van het gebruik van deze informatie. Dit met uitzondering van de documenten van de Voorwaarden & Normen op de pagina https://www.nhg.nl/V-N/Archief-Voorwaarden-en-Normen en de tekst op de website over de voorwaarden voor kwijtschelding en de voorbeeldsituaties kwijtschelding.

  De stichting is niet aansprakelijk voor informatie van derden waarnaar direct of indirect door middel van hyperlinks wordt verwezen. Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van deze derden.

  Berekening maximale lening
  De berekening op deze site wordt gemaakt op basis van de verstrekte gegevens. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. De toetsen houden rekening met de nieuwe financieringslasttabellen en andere wijzigingen in de Voorwaarden & Normen.

  Privacy
  Persoonlijke gegevens van bezoekers van de site worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De stichting behandelt de persoonlijke gegevens van bezoekers met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.