Waarom kan de borgtochtprovisie niet nog veel lager?

Product & Proces

NHG wil graag een borgtochtprovisie die onafhankelijker is van schommelingen op de woningmarkt. Dit betekent dat de hoogte ervan in economisch gunstige en ongunstige tijden zo min mogelijk varieert. Dit is belangrijk om te voorkomen, dat we opeens moeten bijstellen. Forse premieverhoging in ongunstige tijden kan de markt afremmen, terwijl forse premieverlaging in gunstige tijden de woningwaarden verder opjaagt.
Een onafhankelijke actuaris onderzoekt jaarlijks bij welke premiehoogte NHG de toekomstige verliesdeclaraties van NHG-garanties kan blijven uitbetalen. De organisatie hanteert daarbij het uitgangspunt: ‘een premie zo hoog als het moet, maar zo laag als het kan’.