Waar dien je van uit te gaan bij de verklaring voortzetting dienstverband op de werkgeversverklaring? Als er sprake is van een verlenging en deze is aangekruist: is er dan wel een intentie? 

Inkomen

Alleen als het vakje ‘Ja, voor onbepaalde tijd’ is aangekruist, is sprake van een intentieverklaring in de zin van Norm 6.1.4. en kan het inkomen voor de gehele looptijd van de lening in de toetsing worden betrokken.