Kan de Arbeidsmarktscan ook worden gebruikt als je nog in de proeftijd zit?

Arbeidsmarktscan

Nee, je kan tijdens de proeftijd niet gebruikmaken van de Arbeidsmarktscan.