Fabriekswoningen toegestaan in combinatie met NHG en waarborgcertificaat

Nieuws

10 oktober 2022

De Telegraaf schreef 10 oktober dat kopers van kant-en-klare woningen van Startblock niet in aanmerking komen voor een hypotheek met NHG. De reden is dat Startblock niet beschikt over een waarborgcertificaat dat de consument beschermt na oplevering van de woning. Dit certificaat houdt in dat als na oplevering mogelijke gebreken optreden deze hersteld moeten worden.

NHG wil te allen tijde de consument beschermen. Wij hanteren daarom ook een waarborggarantie en geen afbouwgarantie. Aan dit waarborgcertificaat hechten we veel waarde en zo'n certificaat gaat veel verder dan alleen de garantie dat een woning wordt afgebouwd.

Zo werkt het waarborgcertificaat

Een woningkoper kan de kwaliteit van een nieuwbouwwoning niet beoordelen, mede daarom is een onafhankelijke check belangrijk. Als er toch ernstige gebreken optreden, dan verplicht het waarborgcertificaat de aannemer om deze te herstellen. Zelfs als de aannemer failliet gaat dan is er, als onderdeel van dit certificaat, een fonds beschikbaar om de woningeigenaar te helpen. Het waarborgcertificaat dat wij vragen is dus geen bureaucratie, maar belangrijke bescherming voor de woningeigenaar.

Bouwgarant, Woningborg en SWK kunnen een waarborgcertificaat uitgeven. NHG speelt geen rol in het verkrijgen hiervan.

Consument jaren na oplevering nog beschermd

Het waarborgcertificaat beschermt de consument ook jaren na oplevering van de woning. Deze garantie duurt minimaal 6 jaar en voor ernstige gebreken zelfs 10 jaar.

NHG juicht nieuwe woonvormen toe

Vaak zijn fabriekswoningen beter betaalbaar en daardoor beter bereikbaar voor onder andere starters. Juist bij deze nieuwe bouwmethodes, zonder een meerjarig bewezen trackrecord met betrekking tot de kwaliteit van de bouw, is een waarborgcertificaat van groot belang.