NHG ontvangt wederom ISAE 3402 Type II verklaring

Nieuws

16 mei 2019

Onlangs heeft NHG wederom de ISAE 3402 Type II verklaring mogen ontvangen. ISAE 3402 geeft inzicht in de interne beheersing en borgt dat operationele risico's beheerst worden. Bij een type II-verklaring velt de externe accountant een oordeel over de werking van de beheersmaatregelen gedurende een periode van minimaal 6 maanden.

 
Transparante informatie over processen en beheersmaatregelen
NHG zet zich in voor een duurzaam gunstig klimaat voor het eigenwoningbezit in Nederland. Om die reden heeft NHG voor geldnemers (de consument) en geldverstrekkers processen ingericht om conform de regelgeving garanties aan geldnemers te verstrekken. Hiermee staat NHG borg voor de verliezen van geldverstrekkers als gevolg van verkopen waarbij de opbrengst van de woning onvoldoende is om de lening volledig af te lossen.
 


NHG biedt jaarlijks met het ISAE 3402 type II rapport inzicht in processen en beheersmaatregelen. Belanghebbenden kunnen er zo op vertrouwen dat de garantiestellingen op een juiste wijze tot stand komen, de afwikkeling van schades goed is geregeld en de toevertrouwde middelen zorgvuldig worden beheerd. NHG gebruikt daarnaast het rapport voor het verbeteren van de interne organisatie.
 


Inzage in het rapport
Ketenpartners en geldverstrekkers kunnen het meest recente ISAE 3402 type II rapport opvragen via finance@nhg.nl.